Imagestation. com BIEDT DEZE WEBSITE (DE "SITE") AAN U ONDERWORPEN AAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN (DEZE "GEBRUIKSVOORWAARDEN"). LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT. DOOR DEZE WEBSITE TE BEZOEKEN OF TE GEBRUIKEN, GAAT U ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN ALLE VOORWAARDEN, BELEID EN RICHTLIJNEN DIE DOOR HIERIN VERWIJZEN WORDEN GEBONDEN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET ALLE BEPALINGEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, GEBRUIK DEZE WEBSITE NIET.

Deze gebruiksvoorwaarden veranderen op geen enkele manier de voorwaarden van enige andere overeenkomst waarmee u mogelijk heeft imagestation. com of aan haar gelieerde ondernemingen voor producten, diensten of anderszins. Imagestation. com behoudt zich het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken de voorwaarden in deze Gebruiksvoorwaarden of enig beleid of richtlijn van de Site te wijzigen of aan te passen. Tenzij anders aangegeven, worden alle wijzigingen of aanpassingen onmiddellijk van kracht na het plaatsen van de herzieningen op de site, en uw voortdurende gebruik van de site houdt in dat u dergelijke wijzigingen of aanpassingen accepteert. U dient deze gebruiksvoorwaarden en het opgenomen beleid en de documenten van tijd tot tijd door te nemen om de voorwaarden te begrijpen die van toepassing zijn op uw gebruik van de site. Als u niet akkoord gaat met gewijzigde voorwaarden, moet u stoppen met het gebruik van de site.

Privacy Policy

Raadpleeg het privacybeleid van imagestation.com voor informatie over hoe we persoonlijk identificeerbare informatie van onze gebruikers verzamelen, gebruiken en openbaar maken. Door deze site te gebruiken, erkent u uitdrukkelijk en gaat u akkoord met de voorwaarden van het privacybeleid van imagestation.com.

Eigendom en auteursrecht

Tenzij anders aangegeven, zijn de Site en alle tekst, afbeeldingen, merken, logo's en andere inhoud die op de Site worden weergegeven, inclusief, maar niet beperkt tot, alle logo's, ontwerpen, tekst, grafische afbeeldingen, afbeeldingen, informatie, gegevens, software, geluidsbestanden, andere bestanden, inhoud (zoals hieronder gedefinieerd) en de selectie en rangschikking daarvan (gezamenlijk de "site-inhoud") zijn het eigendom van imagestation.com of zijn licentiegevers of gebruikers en worden beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechtwetten. De site en alle inhoud van de site is © 2016, alle rechten voorbehouden.

Handelsmerken

De naam en logo's van imagestation.com en het uiterlijk van de site, inclusief alle afbeeldingen, pictogrammen, scripts, paginakoppen en lay-outs, zijn geregistreerde en/of common law-handelsmerken en/of handelsstijl van imagestation.com, en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van imagestation.com.

Alle andere handelsmerken, gedeponeerde handelsmerken, productnamen en bedrijfsnamen of logo's die op de Site worden vermeld of weergegeven, zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. Verwijzing naar producten, diensten, processen of andere informatie, door handelsnaam, handelsmerk, fabrikant, leverancier of anderszins vormt of impliceert geen goedkeuring, sponsoring of aanbeveling daarvan door imagestation.com.

Beperkte licentie

imagestation.com verleent u een beperkte, niet-sublicentieerbare licentie voor toegang tot en gebruik van de site en om delen van de inhoud van de site te bekijken, kopiëren en af ​​te drukken. Een dergelijke licentie is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden en is specifiek afhankelijk van het volgende: (i) u mag delen van de inhoud van de site alleen voor uw eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik bekijken, kopiëren en afdrukken; (ii) u mag de Site of de Site-inhoud, of enig deel daarvan, niet wijzigen of er anderszins afgeleid gebruik van maken; (iii) alle weergaven of afdrukken van site-inhoud moeten worden gemarkeerd met "© 2016, imagestation.com, Alle rechten voorbehouden."; (iv) u mag geen copyright-, handelsmerk- of andere eigendomskennisgevingen verwijderen of wijzigen; (v) u mag geen datamining, robots of soortgelijke methoden voor het verzamelen of extraheren van gegevens gebruiken; (vi) u mag de site of de inhoud van de site niet gebruiken voor het beoogde doel; en (vii) u mag geen afgeleide werken van de site of site-inhoud reproduceren, distribueren, weergeven of voorbereiden, behalve zoals bepaald in deze gebruiksvoorwaarden.

Elk gebruik van enig deel van de site of site-inhoud anders dan zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​door deze gebruiksvoorwaarden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van imagestation.com is strikt verboden, zal de hierin verleende licentie beëindigen en kan ook toepasselijke wetten schenden, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten en handelsmerken. Tenzij hierin uitdrukkelijk vermeld, verleent niets in deze Gebruiksvoorwaarden enige licentie voor intellectuele eigendomsrechten, hetzij door uitsluiting, implicatie of anderszins. imagestation.com kan deze licentie op elk moment intrekken.

Om toestemming te vragen voor gebruik van Site-inhoud die niet is opgenomen in de voorgaande licentie, kunt u als volgt contact opnemen met imagestation.com:

E-mail: [e-mail beveiligd]

Vergoeding

U verklaart en garandeert dat uw gebruik van de site en de inhoud van de site in overeenstemming zal zijn met deze licentie en geen inbreuk zal maken op de rechten van een andere partij of een contract of wettelijke verplichting jegens andere partijen zal schenden, of toepasselijke wetgeving zal schenden. U stemt er uitdrukkelijk mee in om imagestation.com, haar moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, verkopers en andere partners te vrijwaren van enige aansprakelijkheid jegens een persoon die voortvloeit uit uw plaatsing of gebruik van site-inhoud, door uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden, of door uw schending van enig recht van een andere persoon.

hyperlinks

U mag geen geregistreerd of gemeen recht handelsmerk of dienstmerk van imagestation.com of enig logo of andere eigendomsafbeelding van imagestation.com gebruiken om naar de site te linken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van imagestation.com. Verder mag u geen framingtechnieken gebruiken om inhoud van de site of een handelsmerk, dienstmerk, logo of andere eigendomsinformatie van imagestation.com in te sluiten, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van imagestation.com.

De site kan links naar websites van derden ("sites van derden") en inhoud van derden ("inhoud van derden") bevatten als een service voor diegenen die geïnteresseerd zijn in deze informatie. U gebruikt op eigen risico links naar sites van derden en alle inhoud van derden daarop. imagestation.com controleert of controleert niet en doet geen claim of verklaring met betrekking tot inhoud van derden of sites van derden. imagestation.com biedt deze links alleen voor het gemak, en een link naar een site van derden of inhoud van derden impliceert niet dat imagestation.com de goedkeuring, goedkeuring of sponsoring van of aansluiting bij een dergelijke site van derden of Partij inhoud. U stemt ermee in dat imagestation.com niet aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op een dergelijke site van derden of inhoud van derden of goederen of diensten die beschikbaar zijn op, van of via een dergelijke site van derden of van derden. imagestation.com aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, inhoud, beleid, aard of betrouwbaarheid van inhoud van derden, sites van derden of websites die naar de site linken. Wanneer u de Site verlaat, zijn onze voorwaarden en ons beleid niet langer van toepassing. U dient de toepasselijke voorwaarden en het beleid, met inbegrip van privacy- en gegevensverzamelingspraktijken, van elke site van derden te bekijken en elk onderzoek te doen dat u nodig of gepast acht voordat u een transactie met een derde partij aangaat.

Melding van de wet inzake online bescherming van kinderen

In overeenstemming met 47 USC § 230 (d), stellen we u hierbij op de hoogte dat beschermingsmaatregelen voor ouderlijk toezicht (zoals computerhardware, software of filterservices) in de handel verkrijgbaar zijn die de klant kunnen helpen bij het beperken van de toegang tot materiaal dat schadelijk is voor minderjarigen. Informatie over de huidige aanbieders van dergelijke beveiligingen is beschikbaar op http://www.parentalguidance.org/ en http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_content-control_software.

Gebruik van discussieforums, bulletinboards en andere interactieve gebieden

De site kan discussieforums, bulletinboards of andere methoden bevatten waarmee u of derden berichten, afbeeldingen of andere informatie op de site kunnen plaatsen ("interactieve gebieden"). U bent zelf verantwoordelijk voor uw gebruik van dergelijke Interactieve Gebieden en u gebruikt ze op eigen risico. Door Interactieve Gebieden te gebruiken, stemt u er uitdrukkelijk mee in om het volgende niet te posten, uploaden naar, verzenden, distribueren, opslaan, creëren of anderszins te publiceren via de Site:

  • Alle berichten, gegevens, informatie, tekst, muziek, geluid, foto's, grafische afbeeldingen, code of ander materiaal ("Inhoud") dat onwettig, lasterlijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, onfatsoenlijk, onzedelijk, suggestief, intimiderend, bedreigend of invasief is privacy- of publiciteitsrechten, beledigend, opruiend, frauduleus of anderszins verwerpelijk;
  • Inhoud die zou vormen, aanmoedigen of instructies geven voor een strafbaar feit, de rechten van een partij schenden, of die anderszins aansprakelijkheid zou creëren of in strijd zou zijn met lokale, staats-, nationale of internationale wetgeving, inclusief, maar niet beperkt tot, de voorschriften van de Amerikaanse effecten en Exchange Commission of enige regels van een effectenbeurs zoals de New York Stock Exchange, de American Stock Exchange of de NASDAQ;
  • Inhoud die mogelijk inbreuk maakt op enig patent, handelsmerk, servicemerk, handelsgeheim, auteursrecht of ander intellectueel of eigendomsrecht van een partij;
  • Inhoud die de identiteit van een persoon of entiteit nabootst of op een andere manier een verkeerde voorstelling geeft van uw band met een persoon of entiteit;
  • Ongevraagde promoties, politieke campagnes, advertenties of verzoeken;
  • Privégegevens van een derde partij, inclusief, maar niet beperkt tot, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, burgerservicenummers en creditcardnummers;
  • Virussen, beschadigde gegevens of andere schadelijke, verstorende of destructieve bestanden;
  • Inhoud die geen verband houdt met het onderwerp van de interactieve zone (s) waarin dergelijke inhoud wordt gepost; of
  • Inhoud die, naar het uitsluitend oordeel van imagestation.com, aanstootgevend is of die een andere persoon beperkt of verhindert om de Interactieve Gebieden of de Site te gebruiken of ervan te genieten, of die imagestation.com of zijn gelieerde ondernemingen of zijn gebruikers kan blootstellen aan enige schade of aansprakelijkheid van welke aard dan ook.

imagestation.com aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige inhoud die door u of een derde partij is geplaatst, opgeslagen of geüpload, of voor enig verlies of schade daaraan, noch is imagestation.com aansprakelijk voor fouten, laster, laster, smaad, weglatingen, onwaarheden , obsceniteit, pornografie of godslastering die u kunt tegenkomen. Als aanbieder van interactieve diensten is imagestation.com niet aansprakelijk voor verklaringen, voorstellingen of andere inhoud die door haar gebruikers in een interactief gebied wordt verstrekt, noch vertegenwoordigen dergelijke verklaringen, voorstellingen of andere inhoud de standpunten van imagestation.com. Hoewel imagestation.com niet verplicht is om de inhoud die is geplaatst op of gedistribueerd via een interactief gebied te screenen, bewerken of controleren, behoudt imagestation.com zich het recht voor, en heeft absolute discretie, om inhoud die is geplaatst of opgeslagen op de site op elk moment en om welke reden dan ook. Als u een kopie wilt bewaren van enige inhoud die u op de site plaatst of opslaat, kunt u dit op eigen kosten en kosten doen. Elk gebruik van de Interactieve Gebieden of andere delen van de Site in strijd met het voorgaande is in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden en kan onder andere leiden tot beëindiging of opschorting van uw rechten om de Interactieve Gebieden en/of de Site te gebruiken.

Om mee te werken aan legitieme verzoeken van de overheid, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, om de systemen en klanten van imagestation.com te beschermen, of om de integriteit en werking van de activiteiten en systemen van imagestation.com te waarborgen, mag imagestation.com alle informatie openen en vrijgeven die het nodig acht of gepast, inclusief, maar niet beperkt tot, gebruikersprofielinformatie (dwz naam, e-mailadres, enz.), IP-adressering en verkeersinformatie, gebruiksgeschiedenis en geplaatste inhoud. imagestation.com het recht om dergelijke informatie vrij te geven, is van toepassing op alle voorwaarden van het privacybeleid van imagestation.com.

Rechten op gebruikersinhoud

Behalve zoals specifiek aangegeven, verleent u door het plaatsen of distribueren van Inhoud op of via de Site, imagestation.com en zijn gelieerde ondernemingen (a) een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, overdraagbaar, onherroepelijk en volledig sublicentieerbaar recht om te gebruiken, reproduceren, wijzigen, dergelijke Inhoud aan te passen, vertalen, distribueren, publiceren, afgeleide werken ervan te maken en deze in het openbaar weer te geven en uit te voeren over de hele wereld in alle media, nu bekend of hierna bedacht; en (b) het recht om de naam die u indient in verband met dergelijke Inhoud te gebruiken.

Verder verklaart en garandeert u dat (a) u eigenaar bent van en controle heeft over alle rechten op de inhoud die u plaatst of anderszins distribueert, of dat u anderszins het wettelijke recht hebt om dergelijke inhoud op of via de site te plaatsen en te verspreiden; (b) dergelijke Inhoud nauwkeurig en niet misleidend is; en (c) het gebruik en het plaatsen of andere verzending van dergelijke inhoud is niet in strijd met deze gebruiksvoorwaarden en zal geen rechten schenden van of schade toebrengen aan een persoon of entiteit. Verder verleent u imagestation.com het recht om elke persoon of entiteit die uw of imagestation.com-rechten op de inhoud schendt, voor de wet te vervolgen.

Inhoud die door gebruikers wordt ingediend, is niet vertrouwelijk en imagestation.com is niet verplicht om dergelijke inhoud als eigendomsinformatie te behandelen. Zonder het voorgaande te beperken, behoudt imagestation.com zich het recht voor om de inhoud te gebruiken zoals het gepast acht, inclusief, maar niet beperkt tot, het verwijderen, bewerken, wijzigen, afwijzen of weigeren om het te plaatsen. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, is imagestation.com niet verplicht om te betalen voor Inhoud die u indient of voor het recht om dergelijke Inhoud te bewerken, verwijderen of anderszins te wijzigen. imagestation.com is niet verplicht om u het auteurschap van Inhoud toe te schrijven, en is niet verplicht om enige vorm van toeschrijving door derden af ​​te dwingen.

Als wordt vastgesteld dat u morele rechten behoudt (inclusief rechten van toeschrijving of integriteit) op de Inhoud, verklaart u hierbij dat (a) u niet vereist dat persoonlijk identificeerbare informatie wordt gebruikt in verband met de Inhoud, of afgeleide werken van of upgrades of updates daarvan; (b) u hebt geen bezwaar tegen de publicatie, het gebruik, de wijziging, de verwijdering en de exploitatie van de inhoud door imagestation.com of zijn licentiehouders, opvolgers en rechtverkrijgenden; (c) u doet voor altijd afstand van en stemt ermee in om geen aanspraak te maken op enige en alle morele rechten van een auteur in een van de Inhoud; en (d) je vrijwaart imagestation.com, en zijn licentiehouders, opvolgers en rechtverkrijgenden, voor altijd van alle claims die je anders zou kunnen doen gelden tegen imagestation.com op grond van dergelijke morele rechten.

Advertenties en promoties

imagestation.com kan advertenties en promoties van derden op de site plaatsen. Uw zakelijke transacties of correspondentie met, of deelname aan promoties van, andere partijen dan imagestation.com, en alle voorwaarden, garanties of verklaringen in verband met dergelijke transacties, zijn uitsluitend tussen u en een dergelijke derde partij. imagestation.com is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook die is ontstaan ​​als gevolg van dergelijke transacties of als gevolg van de aanwezigheid van externe adverteerders op de site. imagestation.com biedt geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid of betrouwbaarheid van informatie op de site, inclusief maar niet beperkt tot productbeschrijvingen, prijzen en recensies, of de inhoud van advertenties van derden. imagestation.com biedt deze site en de informatie die deze bevat alleen voor informatieve doeleinden. imagestation.com onderschrijft geen enkel product of dienst, geen enkele handelaar, of enige recensie, recensie schrijven of commentaar, ongeacht de bron.

imagestation.com heeft geen controle over de zakelijke praktijken van een externe handelaar, noch heeft het op enigerlei wijze controle over de kwaliteit, veiligheid of wettigheid van een item dat op de site wordt vermeld of enige zakelijke transactie die plaatsvindt tussen een gebruiker van deze site en elke derde handelaar. IN GEVAL VAN EEN GESCHIL TUSSEN U EN ENIGE HANDELAAR DIE OP DE SITE WORDT VERMELD OF GEadverteerd, LAAT U, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, imagestation.com, HAAR OUDERS, DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, PARTNERS OF ANDERE DERDE PARTIJEN MET image vrij. com, EN HUN RESPECTIEVE OFFICIERS, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AGENTEN EN JURIDISCHE VERTEGENWOORDIGERS VAN EN TEGEN CLAIMS EN SCHADE VAN ENIGE SOORT, BEKEND OF ONBEKEND, VERMOEDIG OF ONVERDACHT, BEKENDMAAKT OF NIET-BEGREPEN .

Als u een inwoner van Californië bent, doet u expliciet afstand van de rechten die aan u zijn verleend onder California Civil Code 1542, waarin staat dat: “Een algemene vrijwaring strekt zich niet uit tot vorderingen waarvan de schuldeiser op dat moment niet weet of vermoedt dat ze in zijn voordeel bestaan van de uitvoering van de vrijlating, die, indien bij hem bekend, zijn schikking met de schuldenaar wezenlijk moet hebben beïnvloed. "

Registratiegegevens; accountbeveiliging

U stemt ermee in om (a) nauwkeurige, actuele en volledige informatie over u te verstrekken, zoals kan worden gevraagd door registratieformulieren op de Site (“Registratiegegevens”); (b) de beveiliging van uw wachtwoord te handhaven; (c) de Registratiegegevens en alle andere informatie die u aan imagestation.com verstrekt, onderhouden en onmiddellijk bijwerken en deze nauwkeurig, actueel en volledig houden; en (d) alle risico's aanvaarden van ongeautoriseerde toegang tot de Registratiegegevens en alle andere informatie die u aan imagestation.com verstrekt.

GARANTIEVERSLAG

BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK SCHRIFTELIJK UITDRUKKELIJK WORDT VERSTREKT, WORDEN DE SITE, DE INHOUD VAN DE SITE EN DE DIENSTEN DIE OP OF IN VERBAND DAARMEE WORDEN GELEVERD (DE “DIENSTEN”) GELEVERD OP EEN “AS IS” BASIS ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET . imagestation.com WIJST SPECIFIEK ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, AF, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN, INFORMATIE EN INHOUD. imagestation.com VERKLAART OF GARANDEERT NIET DAT MATERIALEN OP DE SITE OF DE DIENSTEN NAUWKEURIG, VOLLEDIG, BETROUWBAAR OF HUIDIG ZIJN, EN WIJST UITDRUKKELIJK ELKE GARANTIE OF VERTEGENWOORDIGING AF MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID, BETROUWBAARHEID VAN DE SITE OF DE HUIDIGHEID INHOUD OF ENIG GEDEELTE DAARVAN.

imagestation.com IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR TYPOGRAFISCHE FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DE INHOUD VAN DE SITE.

TERWIJL imagestation.com PROBEERT UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE EN DE SERVICES VEILIG TE MAKEN, KAN imagestation.com NIET EN GARANDEERT NIET DAT DE SITE OF HAAR SERVER(S) VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. HET IS UW VERANTWOORDELIJKHEID OM SOFTWARE TE SELECTEREN, TE KOPEN EN TE GEBRUIKEN OM VIRUSSEN VANUIT ELKE DOWNLOAD TE DETECTEREN EN DESINFECTEREN.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

U ZIET AF EN VERBINDT OM GEEN ENKELE CLAIMS OF BESCHULDIGING VAN WELKE AARD DAN OOK TE STELLEN TEGEN imagestation.com, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF HUN RESPECTIEVE DIRECTEUREN, OFFICIEREN, WERKNEMERS OF AGENTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF OP ENIGE MANIER MET BETREKKING TOT UW GEBRUIK , OF DE INHOUD VAN DE SITE OP OF TOEGANKELIJK VIA DE SITE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE CLAIMS OF BESCHULDIGINGEN MET BETREKKING TOT DE VERMEENDE INBREUK OP EIGENDOMSRECHTEN, VERWEZENLIJKE ONNAUWKEURIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE SITE, OF BESCHULDIGING. U OF ENIGE DERDE SCHADELIJK MAKEN VAN ENIGE CLAIM OF BESCHULDIGING DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK OF ANDERE EXPLOITATIE VAN DE SITE. U GEBRUIKT DE SITE OP EIGEN RISICO.

ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE, ZIJN NOCH imagestation.com NOCH ENIGE PARTIJEN DIE SITE-INHOUD VERSTREKT AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, VOORBEELDENDE, BEstraffende OF GEVOLGSCHADE, OF ENIGE ANDERE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, MET INBEGRIP VAN GEBRUIK, WINSTVERLIES OF GEGEVENSVERLIES, HETZIJ IN EEN ACTIE IN CONTRACT, ONRECHTMATIGHEID (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT OF OP ENIGE WIJZE VERBONDEN MET HET GEBRUIK VAN DE SITE, DE DIENSTEN, DE INHOUD VAN DE SITE OF DE MATERIALEN OP OF TOEGANKELIJK VIA DE SITE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT SCHADE VEROORZAAKT DOOR OF VOORTVLOEIEND UIT UW VERTROUWEN OP ENIGE SITE-INHOUD OF ANDERE INFORMATIE VERKREGEN VAN imagestation.com OF TOEGANKELIJK VIA DE SITE, OF DAARVAN DAARNA , ONDERBREKINGEN, VERWIJDERING VAN BESTANDEN OF E-MAIL, DEFECTEN, VIRUSSEN, VERTRAGINGEN IN WERKING OF VERZENDING OF ENIGE UITVAL VAN PRESTATIES, AL DAN NIET VOORTVLOEIEND UIT OVERWEGENDE HANDELINGEN, COMMUNICATIESTORING, DIEFSTAL, VERNIETIGING UCTIE OF ONBEVOEGDE TOEGANG TOT imagestation.com RECORDS, PROGRAMMA'S OF DIENSTEN. HET VOORGAANDE IS ZELFS VAN TOEPASSING ALS imagestation.com OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN imagestation.com, HETZIJ IN CONTRACT, GARANTIE, ONRECHTMATIGHEID (INCLUSIEF NALATIGHEID, ACTIEF, PASSIEF OF TOEGEKEND), PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERE THEORIE, VOORTVLOEIEND UIT HET UIT HET GEBRUIK VAN OF GERELATEERD SITE OVERSCHRIJD ELKE VERGOEDING DIE U BETAALT AAN imagestation.com VOOR TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE SITE.

AANGEZIEN SOMMIGE STATEN / JURISDICTIES DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOESTAAN, ZIJN SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

Toepasselijk recht en locatie

De site (met uitzondering van gelinkte sites van derden) wordt beheerd door imagestation.com, Inc. en wordt beheerd door imagestation.com, Inc. vanuit zijn kantoren in Massachusetts. Hoewel imagestation.com geen moeite heeft gedaan om de site elders te publiceren, is de site toegankelijk in alle 50 staten van de Verenigde Staten en in andere landen. Jij en imagestation. com beide profiteren van het creëren van een voorspelbare juridische omgeving met betrekking tot de Site. Daarom gaan u en imagestation.com er uitdrukkelijk mee akkoord dat alle geschillen, claims of andere zaken die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van de site, worden beheerst door de wetten van het Gemenebest van Massachusetts, zonder rekening te houden met de beginselen van conflictenrecht. U stemt ermee in dat eventuele vorderingen die u heeft tegen: imagestation. com, Inc. die voortvloeien uit of verband houden met de Site, zullen worden gehoord en beslecht door een bevoegde rechtbank in Massachusetts. U stemt in met de persoonlijke jurisdictie van dergelijke rechtbanken over u, bepaalt de eerlijkheid en het gemak van een procedure voor dergelijke rechtbanken, verbindt zich ertoe geen bezwaar te maken tegen een procedure voor dergelijke rechtbanken en u doet uitdrukkelijk afstand van enig recht om door te gaan in een andere rechtbank. Als u ervoor kiest om de Site te openen vanuit andere locaties dan Massachusetts, bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle lokale wetten van een dergelijk ander rechtsgebied.

Beëindiging / wijziging van licentie en site-aanbiedingen

Niettegenstaande enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, behoudt imagestation.com zich het recht voor, zonder kennisgeving en naar eigen goeddunken, zonder enige kennisgeving of aansprakelijkheid jegens u, om (a) uw licentie voor het gebruik van de Site, of een deel daarvan, te beëindigen; (b) uw toekomstige toegang tot en gebruik van alle of een deel van de Site, Site-inhoud of Services te beperken, blokkeren of voorkomen; (c) enig aspect van de Site, Site-inhoud of Services wijzigen, opschorten of beëindigen; en (d) limieten opleggen aan de Site, Site-inhoud of Services.

Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, ongeldig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt geacht, dan wordt die bepaling scheidbaar geacht van deze Gebruiksvoorwaarden en heeft deze geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Vragen en opmerkingen

Als u vragen heeft over deze gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de site, stel deze dan via e-mail (adres hierboven vermeld) aan ons.